Бидний тухай

na-sajt3.jpg (35 KB)

Барышникова Наталья Геннадьевна

Төвийн дарга.

Сурган хүмүүжүүлэх ухааны доктор (PhD), туслах профессор

Орос хэлийг гадаад хэл болгон нь баталгаажсан шалгагч.

Шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ажлын туршлага: 29 жил

Европ, Ази, Африк, АНУ-ын иргэдтэй ажилын туршлагатай.

Орос хэлийг гадаад хэл болгон заадаг (А1 - С1 түвшин).

belokurova-sm-kopia.jpg (73 KB)

Белокурова Софья Михайловна

Төвийн багш.

Философийн доктор (Phd), туслах профессор.

Сурган хүмүүжүүлэх ухааны мастер.

Шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ажлын туршлага: 15 жил.

Орос хэлийг гадаад хэл болгон (А1-В1 түвшин) заадаг.

Европ, Ази, Африкийн иргэдтэй ажилын туршлагатай.

Монголын дунд, их сургуульд орос хэлийг гадаад хэл болгон заадаг байсан.

karagodin-aacut-photoru-2.jpg (9 KB)

Карагодин Александр Александрович

Төвийн багш.

Филолгийн доктор (Phd), туслах профессор

Орос хэлийг гадаад хэл болгон нь баталгаажсан шалгагч.

Шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ажлын туршлага: 10 жил илүү.

Европ, Ази, Африкийн иргэдтэй ажилын туршлагатай.

Орос хэлийг гадаад хэл болгон (А1-С1 түвшин).

kiba-oacut-photoru.jpg (9 KB)

Киба Олег Александрович

Төвийн багш.

Филолгийн доктор (Phd), туслах профессор

Шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ажлын туршлага: 10 жил

ТТУХ, Монгол, алс хилийн чанадад байгаа иргэдтэй хамтран ажиллаж туршлагатай.

Орос хэлийг гадаад хэл болгон (А1-В2 түвшин), мэргэжлийн гадаад хэл.

na-sajt1.JPG (13 KB)

Беленкевич Евгения Владимировна

Төвийн багш.

Филолгийн доктор (Phd), туслах профессор

Шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ажлын туршлага: 10 жил.

Европ, Ази, Африкийн иргэдтэй ажилын туршлагатай.

Орос хэлийг гадаад хэл болгон (А1-В2 түвшин), бизнесийн орос хэл, мэргэжлийн харилцааны чиглэлээр гадаад (орос) хэл, лексикологи заадаг.

 photoeditorsdk-export.png (68 KB)

Капустина Евгения Александровна

Төвийн багш.

Филолгийн доктор (Phd), туслах профессор

Шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ажлын туршлага: 16 жил.

Орос хэлийг гадаад хэл болгон (А1-В2 түвшин), оросын уран зохиолыг заадаг.

Яншан их сургууль, Шинжаан улсын их сургуульд (БНХАУ) хамтарсан боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд ажилсан.

stenina-vf2cut-photoru.jpg (16 KB)

Стенина Виктория Фёдоровна

Төвийн багш.

Филолгийн доктор (Phd), туслах профессор

Шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ажлын туршлага: 16 жил

Европ, Ази, Африкийн иргэдтэй ажилын туршлагатай.

Орос хэлийг гадаад хэл болгон (А1-В2 түвшин), оросын уран зохиол, шинжлэх ухааны ярианы хэв маягийг заадаг.

cukanova-ts.jpg (61 KB)

Цуканова Татьяна Станиславовна

Төвийн багш.

Туслах ажилтан, Төвийн соёлын арга хэмжээг зохион байгуулагч

Шинжлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ажлын туршлага: 5 жил.

Европ, Ази, Африкийн иргэдтэй ажилын туршлагатай.

Орос хэлийг гадаад хэл болгон (А1-В1 түвшин) заадаг.