Төвийн талаарх сэдэвчилсэн мэдээлэл

Орос хэл дээрх олон улсын нээлттэй боловсролын төв «Содружество» нь орос хэлийг дэлхийн орон зайд сурталчлах зорилгоор байгуулагдсан бөгөөд орос хэлийг сурах хүсэлтэй гадаадын оюутнуудад чиглэгддэг байна.

Тус төв нь «Орос хэлний анхан шатны түвшин», «Орос хэлний  суурь түвшин» гэсэн хөтөлбөрүүдэд онлайн сургалт явуулдаг.

     Жижиг бүлгүүдэд суралцаж, оюутнууд унших, бичих чадвар, ярианы ур чадвараа идэвхтэй хөгжүүлж, сургалтын үйл явц дахь хамгийн сүүлийн үеийн технологийг болон орос хэлтэй хүмүүстэй дүрмийн болон харилцан ярианы дадлагийг багтаасан өвөрмөц сургалтын хөтөлбөрийн дагуу суралцдаг.

Одоогоор дараах гадаадын боловсролын байгууллагуудад төвүүд нээгдэж байна:

- Харбины Политехникийн их сургуулийн ахисан түвшний судалгааны хүрээлэн (Вэйхай хот, Хятад);

- Баян-Өлгий аймагийн 3-р дугаар лаборатории дунд сургууль (Өлгий, Монгол);

- «Дусин» Нэмэлт боловсролын сургууль" ХХК (Цзинин хот, Хятад);

- «NEUSOFT» Далянь хотын их сургууль (Далянь хот, Хятад).