Новости мон

Тус төвийн ажлын талаарх үзэгчдийн санал хүсэлт

Нийтэлсэн огноо 25.12.2021

Орос хэл дээрх “Содружество” олон улсын нээлттэй боловсролын төв гадаад оюутнуудыг сургаж дууслаа.

Нийтэлсэн огноо 13.12.2021

Монголд буй хичээлийг зохион байгуулалт.

Нийтэлсэн огноо 08.11.2021

И.И. Ползуновын нэрэмжит Алтай улсын техникийн их сургууль Орос хэл дээр нээлттэй боловсролын төвийг Монголд нээсэн

Нийтэлсэн огноо 26.10.2021