Монголд буй хичээлийг зохион байгуулалт.

Монголд буй хичээлийг зохион байгуулалт.

2021 оны 10-р сарын 26-нд Алтайн улсын техникийн их сургууль нь Баян-Өлгий аймгийн 3-р дунд лаборатори сургуульд (Монгол) онлайн сургалтын нээлттэй төвөө нээлээ.
Монголын ЕБС-ийн багш нар орос хэлийг сонирхон судалж эхэлсэн. Тэд нь И.И. Ползуновын нэрэмжит Алтай улсын техникийн их сургуулийн «Орос хэлийг гадаад хэл нь» тэнхимийн гишүүдийн боловсруулсан зохиогчийн хичээлийн дагуу орос хэлийн суурь түвшинд суралцдаг.
Сургалтын курс нь зөвхөн системийн хэсэг төдийгүй багш нарын цаашдын мэргэжлийн үйл ажиллагаанд туслах арга зүйн хэсгийг агуулдаг. Хичээл бүр дээр сонсогчид даалгавраа гүйцэтгэж, харилцан ярианд оролцож, тодруулах асуулт асуудаг. Энэ бүхэн нь боловсролын үйл явцад оролцож, судалж буй материалыг сонирхож байгаагийн тухай гэрчилж байна. Сургалтыг амжилттай дүүргэсэн сонсогчид орос хэлний гадаад хэлээр нь шалгалтанд тэнцсэн гэрчилгээ авна.
 
1snimok.JPG (48 KB)