И.И. Ползуновын нэрэмжит Алтай улсын техникийн их сургууль Орос хэл дээр нээлттэй боловсролын төвийг Монголд нээсэн

И.И. Ползуновын нэрэмжит Алтай улсын техникийн их сургууль Орос хэл дээр нээлттэй боловсролын төвийг Монголд нээсэн

 

ОХУ-ын Боловсролын яамны грантын дагуу Олон улсын боловсрол, хамтын ажиллагааны газар Баян-Өлгий аймгийн (Өлгий хот) 3-р дунд лаборатори сургуульд нээлттэй боловсролын төвийг нээлээ.

Ийм төвүүд нь боловсролын асар их чадавхитай бөгөөд орчин үеийн арга зүйд тулгуурлан орос хэл, соёлыг судлах боломжтой гэж АлтУТИС үзэж байна. Түүнчлэн, тус төв нь соёл хоорондын яриа хэлэлцээг бий болгоход хувь оруулаад, соёл, боловсролын шинжлэх ухааны хэлэлцүүлэг, албан бус харилцаа холбоог зохион байгуулах нэмэлт нөхцлийг бүрдүүлэх болно.

«Хамтран ажиллаж, танай боловсролын байгууллагад төв нээх боломж олгосонд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Бид хамтдаа маш чухал зүйлийг хийж байна - бид хоёр орны харилцааг бэхжүүлж байна, - гэж Эдийн засаг, стратегийн хөгжлийн дэд захирал Александр Жидких хэлэв. – ОХУ-ын Засгийн газар Монгол Улстай шинжлэх ухаан, боловсрол, соёлын харилцааг хөгжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдол өгч байгаа бөгөөд бид орос хэлэнд анхаарал хандуулах тогтвортой, үр дүнтэй тогтолцоог бий болгох сонирхолтой байна. Тус төв нь боловсрол, арга зүйн мэдээллийн томоохон архивт нэвтрэх боломжийг олгодог платформ болно. Энэ нь манай боловсролын байгууллагуудын урт хугацааны найдвартай хамтын ажиллагааны эхлэл гэж найдаж байна».

mongolia.jpg (191 KB)